1. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 2. bandmaskar

  bandmaskar, binnikemaskar, Cestoda, klass plattmaskar med ca 4 000 arter, som samtliga är parasiter med komplicerade livscykler.
 3. hematopoes

  hematopoes, hemopoes, blodbildning, kroppens system för produktion av blodets formade beståndsdelar, det vill säga röda blodkroppar (erytrocyter), de olika typerna av vita blodkroppar (leukocyter) samt trombocyter (blodplättar).

 4. öronmanet

  öronmanet, Aurelia aurita, art i ordningen skivmaneter.

 5. CBS Corporation

  CBS Corporation, New York, amerikanskt TV- och radiobolag.

 6. histologi

  histologi, vävnadslära, vetenskapen om de normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad (celltyper, mellansubstans och trådstrukturer, arkitektur jämte cellernas strukturella och funktionella samordning).
 7. avknoppa

  a`vknoppa verb ~de ~t ORDLED: av--knopp-ar SUBST.: avknoppande, avknoppning
  Svensk ordbok
 8. intraprenör

  intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 9. digena sugmaskar

  digena sugmaskar, Digenea, klass plattmaskar som omfattar mer än 5 000 arter.
 10. Kantar Sifo AB

  Kantar Sifo AB, Stockholm, marknadsundersökningsföretag.