1. avknoppa

  a`vknoppa verb ~de ~t ORDLED: av--knopp-ar SUBST.: avknoppande, avknoppning
  Svensk ordbok
 2. WMI

  WMI, Waste Management International plc , företag inom avfallshantering och återvinning, avknoppat från WMX Technologies Inc.
 3. megakaryocyt

  megakaryocyt, flerkärnig, mycket stor cell i benmärgen.
 4. täckt vesikel

  täckt vesikel, coated vesicle, proteinhöljd membranblåsa, ca 100 nanometer i diameter, som transporterar membranmaterial i cellen.
 5. Perbio Science AB

  Perbio Science AB, Helsingborg, bioteknologi- och medicinteknikföretag med ursprung i Perstorpskoncernen.
 6. Nexans S.A.

  Nexans S.A., Paris, moderbolag i en fransk industrikoncern med verksamhet i många länder.
 7. intraprenör

  intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 8. Waste Management, Inc.

  Waste Management, Inc., Houston, Texas, amerikanskt storföretag inom avfallshantering och återvinning.
 9. USX Corporation

  USX Corporation, Pittsburgh, amerikansk stål-, olje- och gaskoncern, bildad 1901 genom sammanslagning av ett antal ståltillverkare under namnet United States Steel Corporation.
 10. Pergo AB

  Pergo AB, Trelleborg, laminatgolvföretag med ledande marknadsposition i framför allt Europa och USA.