1. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige finns 115 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 2. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.

 3. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 4. silke

  silke, natursilke, textilfibrer från kokonger av främst silkesfjärilen.

 5. gullviva

  gullviva, Primula veris, art i familjen viveväxter.
 6. viden

  viden, Salix, släkte videväxter med ca 300 arter lövfällande träd (uppemot 30 m höga), buskar och låga, ibland krypande ris, mest i norra halvklotets kalla och tempererade regioner.
 7. hägg

  hägg, Prunus padus, art i familjen rosväxter.
 8. träjon

  träjon, Dryopteris filix-mas, art i familjen träjonväxter.
 9. murklor

  murklor, arter i flera släkten i sporsäckssvampsordningen Pezizales, dvs. de stora skålsvamparna.
 10. avkok

  a`vkok subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--kok-et
  Svensk ordbok