1. avkommebedömning

  avkommebedömning, fastställande av avelsvärdet hos husdjur.
 2. avkommeprövning

  avkommeprövning, detsamma som avkommebedömning.
 3. urvalsmetod

  urvalsmetod, inom husdjursaveln metod för selektion av avelsdjur.
 4. svinstamkontroll

  svinstamkontroll, den äldsta i svensk svinavel förekommande metoden för prövning av avelsdjur.
 5. NAT

  NAT, Nämnden för avelsvärdering av tjurar , ansvarar sedan 1952 för metodiken att avelsvärdera tjurar i Sverige.
 6. hästavel.

  hästavel. Hästen har i jämförelse med många andra husdjur en relativt svag reproduktionsförmåga.
 7. seminavel

  seminavel, avelsarbete som bygger på ett intensivt utnyttjande av semintekniken att befrukta hondjuren i en husdjurspopulation.
 8. insemination

  insemination, metod att på annat sätt än genom samlag eller parning införa spermier i slidan eller livmodern för att åstadkomma befruktning.
 9. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.