1. avkyla

  a`vkyla verb avkylde avkylt, pres. avkyler ORDLED: av--kyl-er SUBST.: avkylande, avkylning
  Svensk ordbok
 2. avkylning

  a`vkylning subst. ~en ~ar ORDLED: av--kyl-ning-en
  Svensk ordbok
 3. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 4. konvektion

  konvektion, rörelser i gaser och vätskor som orsakas av att densiteten, dvs. tyngden, varierar mellan gasens eller vätskans olika delar.
 5. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 6. höstcirkulation

  höstcirkulation i en sjö inträffar när ytvattensskiktet under hösten avkyls till samma temperatur som underliggande vattenmassa.
 7. styrränta

  styrränta, ränta som en centralbank bestämmer för in- och utlåning till banksystemet.

 8. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 9. jetström

  jetström, ett tusentals km långt och några hundratals km brett stråk av kraftiga vindar i övre troposfären och i stratosfären.
 10. daggpunkt

  daggpunkt, daggpunktstemperatur , den temperatur till vilken luft måste avkylas, utan ändring av lufttryck eller innehåll av vattenånga, för att kondensation av vatten skall påbörjas.