1. avla

  a`vla verb ~de ~t ORDLED: avl-ar SUBST.: avlande, avling; avlelse
  Svensk ordbok
 2. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 3. avlatshandel

  avlatshandel, penningavlat, ett kyrkligt missbruk vid medeltidens slut.

 4. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 5. avlastningsventil

  avlastningsventil, säkerhetsventil , an­ord­ning som installeras i behållare eller ledning innehållande vätska eller gas under tryck, och som är så konstruerad att den, då det inre trycket överstiger ett visst tillåtet högsta värde, öppnar och släpper ut en del av innehållet tills trycket åter sjunkit till det tillåtna.
 6. avlappning

  avlappning innebär att man syr fast en skos slitsula mot dess ovandel.
 7. avlagringskorrosion

  avlagringskorrosion, korrosion under eller invid avlagring av korrosionsprodukter, sand etc. till följd av att dessa ämnen kvarhåller fukt eller hindrar syretillförseln.
 8. avlagring

  avlagring, i geologin varje form av löst eller fast bergartsmaterial som avsatts i vatten eller på land; jämför sediment.
 9. avlastare

  avlastare, avskeppare, inom sjöfarten den som lämnar gods för vidare transport med fartyg, t.ex. en speditör eller ägaren av godset.
 10. avlat

  a`vlat [långt sista a] subst. ~en ORDLED: avlat-en
  Svensk ordbok