1. avlastning

  a`vlastning subst. ~en ~ar ORDLED: av--last-ning-en
  Svensk ordbok
 2. avlastningsventil

  avlastningsventil, säkerhetsventil , an­ord­ning som installeras i behållare eller ledning innehållande vätska eller gas under tryck, och som är så konstruerad att den, då det inre trycket överstiger ett visst tillåtet högsta värde, öppnar och släpper ut en del av innehållet tills trycket åter sjunkit till det tillåtna.
 3. avlastningsbord

  a`vlastningsbord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-last-nings--bord-et
  Svensk ordbok
 4. fordonskran

  fordonskran, en vanligen hydrauliskt driven lyftanordning (svängkran), monterad på ett lastfordon, med aktionsradie och lyftförmåga avpassade för fordonets på- och avlastning.
 5. rollator

  rollator, gånghjälpmedel som har två eller flera hjul och som skjuts framåt med händerna.
 6. dechargedebatt

  dechargedebatt, äldre benämning på vad som nu kallas granskningsdebatt.
 7. deformation

  deformation, form- eller volymändring som varje kropp undergår vid mekanisk belastning.
 8. brottmekanik

  brottmekanik är läran om hur fasta material brister, främst sådana som används i konstruktioner av olika slag.
 9. trochanterit

  trochanterit, inflammation i slemsäckar vid sätesmuskulaturens infästning i benutskottet trochanter major i lårbenets övre del.
 10. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.