1. avlida

  a`vlida verb avled avlidit avliden avlidna, pres. avlider ORDLED: av--lid-er SUBST.: avlidande
  Svensk ordbok
 2. kvarleva

  kvarleva, något som återstår, blir kvar.
 3. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 4. förtal

  förtal, ärekränkningsbrott som begås av den som utpekar en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.
 5. eufemism

  eufemism, förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord; jämför noaord.
 6. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 7. hjärtinfarkt

  hjärtinfarkt, myokardinfarkt, vardagligt hjärtattack, akut sjukdomstillstånd med vävnadsundergång (celldöd) hos en del av hjärtmuskulaturen, beroende på otillräcklig syre- och näringstillförsel.

 8. Boko Haram

  Boko Haram, militant islamistisk grupp bildad i nordöstra Nigeria.

 9. Osiris

  Osiris, egyptisk gud, dödsrikets härskare, son till Geb och Nut, bror och make till Isis och far till Horus.

 10. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.