1. avluftning

  avluftning, avgasning, avlägsnande av luft och oönskade aromämnen från flytande livsmedel, särskilt mjölk.
 2. asbest

  asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.
 3. tryckluftsteknik

  tryckluftsteknik, pneumatik , användning av gaser, oftast luft, för att överföra, lagra och styra energi.
 4. värmepump

  värmepump, anordning som gör det möjligt att nyttiggöra värmeenergi från värmekällor vid låg temperatur.