1. värmepump

    värmepump, anordning som gör det möjligt att nyttiggöra värmeenergi från värmekällor vid låg temperatur.
  2. tryckluftsteknik

    tryckluftsteknik, pneumatik , användning av gaser, oftast luft, för att överföra, lagra och styra energi.
  3. asbest

    asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.