1. avlutning

  avlutning, att med hjälp av stark alkali (t.ex. kaustiksoda) ta bort färglager eller smuts från trä- eller metallytor.
 2. avluta

  a`vluta verb ~de ~t ORDLED: av--lut-ar SUBST.: avlutande, avlutning
  Svensk ordbok
 3. sulfitsprit

  sulfitsprit, benämning på etanol erhållen genom förjäsning av sockerarter i avlut (se lut) från sulfitprocessen.
 4. sodapanna

  sodapanna, ångpanna i sulfatfabrik där den indunstade avluten (se lut) förbränns.
 5. Frederik Nielsen

  Nielsen, Frederik, 1905–91, grönländsk författare.
 6. lut

  lut, benämning på lösningar, vanligen av alkaliska ämnen såsom kalium- och natriumhydroxid, soda och såpa, men även på lösningar som används i massaindustrin.