1. avrad

  avrad, den årliga avgift som landbon såsom brukare av jorden hade att betala till jordägaren.
 2. avrad

  a`vrad [långt sista a] subst. ~en ORDLED: av--rad-en
  Svensk ordbok
 3. Arduino

  Arduino, mikrokontrollerkort utvecklat som öppen hårdvara vid Interaction Design Institute Ivrea (IDII) i Italien, lanserat 2005.

 4. landbo

  landbo, historisk term för icke självägande bonde, motsvarande fästebonde i Danmark och leiglending i Norge och på Island.
 5. landgille

  landgille, i Danmark (inklusive
 6. grundskatt

  grundskatt, sammanfattande benämning på de skatter som från medeltiden till 1903 åvilade en jordegendom.
 7. kronobonde

  kronobonde, arrendator, i äldre tid landbo, på ett kronohemman.
 8. avrens

  a`vrens subst. ~et ORDLED: av--rens-et
  Svensk ordbok
 9. fiskensilage

  fiskensilage , fiskråvara (hel fisk eller avrens) som konserveras genom mjölksyrajäsning och används som fodermedel.
 10. frälsebonde

  frälsebonde, även frälselandbo, brukare av frälsehemman, som genom avtal upplåtits åt honom, vanligen på sex år i taget, av en frälse jordägare mot en årlig fast avgift (avrad).