1. avrad

  avrad, den årliga avgift som landbon såsom brukare av jorden hade att betala till jordägaren.
 2. avrad

  a`vrad [långt sista a] subst. ~en ORDLED: av--rad-en
  Svensk ordbok
 3. avrens

  a`vrens subst. ~et ORDLED: av--rens-et
  Svensk ordbok
 4. landgille

  landgille, i Danmark (inklusive
 5. Édouard Daladier

  Daladier, Édouard, född 18 juni 1884, död 10 oktober 1970, fransk politiker.
 6. kronobergsmanshemman

  kronobergsmanshemman, kronohemman i Bergslagen som under 1600-talet upplåtits till gruvbrytare eller tackjärnsblåsare.
 7. kronohemman

  kronohemman, fastighet på jord ägd av kronan.
 8. fiskensilage

  fiskensilage , fiskråvara (hel fisk eller avrens) som konserveras genom mjölksyrajäsning och används som fodermedel.
 9. jordlega

  jordlega, äldre beteckning för jordägares upplåtelse av jord till annan brukare, kallad landbo, vilken kunde tillgodogöra sig avkastningen och ersätta jordägaren enligt regler och bestämmelser (t.ex. vad beträffar städja, legotid, avrad och avtalsbrott) som utformats olika beroende på region och tidsålder. 1734 års lag reglerade genomgripande lagstiftningen kring jordlega, 1875 maximerades avtalstiden och 1907 fick olika former av jordlegoavtal benämningen arrende.
 10. frälsebonde

  frälsebonde, även frälselandbo, brukare av frälsehemman, som genom avtal upplåtits åt honom, vanligen på sex år i taget, av en frälse jordägare mot en årlig fast avgift (avrad).