1. revision

  revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.
 2. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 3. kommission

  kommission, juridisk term för det fall att någon ( kommissionären) åtar sig att i eget namn sluta avtal för annans ( kommittentens) räkning.
 4. HSU 2000

  HSU 2000, Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000 , parlamentarisk utredning med uppdrag att analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, och att överväga hur hälso- och sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån.