1. revision

    revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.
  2. kommission

    kommission, juridisk term för det fall att någon ( kommissionären) åtar sig att i eget namn sluta avtal för annans ( kommittentens) räkning.
  3. kriminalvård

    kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.