1. avresa

  1a`vresa subst. ~n avresor ORDLED: av--res-an
  Svensk ordbok
 2. avresa

  2a`vresa verb avreste avrest, pres. avreser ORDLED: av--res-er SUBST.: avresande; 1avresa
  Svensk ordbok
 3. avrad

  avrad, den årliga avgift som landbon såsom brukare av jorden hade att betala till jordägaren.
 4. avrens

  a`vrens subst. ~et ORDLED: av--rens-et
  Svensk ordbok
 5. avrad

  a`vrad [långt sista a] subst. ~en ORDLED: av--rad-en
  Svensk ordbok
 6. landgille

  landgille, i Danmark (inklusive
 7. Édouard Daladier

  Daladier, Édouard, född 18 juni 1884, död 10 oktober 1970, fransk politiker.
 8. kronobergsmanshemman

  kronobergsmanshemman, kronohemman i Bergslagen som under 1600-talet upplåtits till gruvbrytare eller tackjärnsblåsare.
 9. fiskensilage

  fiskensilage , fiskråvara (hel fisk eller avrens) som konserveras genom mjölksyrajäsning och används som fodermedel.
 10. kronohemman

  kronohemman, fastighet på jord ägd av kronan.