1. avresa

  2a`vresa verb avreste avrest, pres. avreser ORDLED: av--res-er SUBST.: avresande; 1avresa
  Svensk ordbok
 2. avresa

  1a`vresa subst. ~n avresor ORDLED: av--res-an
  Svensk ordbok
 3. portier

  portier, hotellanställd med uppgift att bl.a. lämna ut nycklar och bevaka gästernas ankommande och avresande.
 4. Bramantino

  Bramantino, egentligen Bartolommeo Suardi, född ca 1465, död 1530, italiensk målare och arkitekt.
 5. Peter Holm

  Holm, Peter Thygesen, 1848–98, dansk fackföreningsman och politiker.
 6. blomsterspråk

  blomsterspråk, ett från Orienten härstammande sätt att genom blommor uttrycka och förmedla tankar och känslor; det spreds under medeltiden till Europa, där blomman och dess färg fick en bestämd symbolisk betydelse.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. myteri

  myteri, brott mot allmän ordning som består i att en samling av krigsmän gemensamt hotar att med våld sätta sig upp mot sin förman.
 9. Ship to Gaza

  Ship to Gaza, del av det internationella nätverket Freedom Flotilla Coalition (FFC), vars mål är att häva Israels blockad av Gaza.

 10. tullväsen

  tullväsen, sammanfattande benämning på organisation och verksamhet som upprätthåller en stats tullsystem.