1. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 2. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation, upptäckt i Hongkong och Vietnam i februari 2003 och spårad till en epidemi som hade börjat i provinsen Guangdong i Kina i november 2002.

 3. Jan Guillou

  Guillou, Jan, född 17 januari 1944, journalist och författare.

 4. sonett

  sonett, fjortonradig diktform, introducerad av Giacomo da Lentini (ca 1200–ca 1250) på Sicilien.
 5. astrovirus

  astrovirus, Astroviridae, familj virus som infekterar människa och andra däggdjur.
 6. vanlig groda

  vanlig groda, Rana temporaria, art i familjen äkta grodor.
 7. sköld

  sköld, inom heraldiken huvudattribut för exponering av en vapenbild (sköldemärke), varvid helheten utgör ett heraldiskt vapen.
 8. coda

  coda, avrundande del av ett musikstycke.
 9. togavirus

  togavirus, Togaviridae, familj virus som omfattar två grupper, alfavirus som kan infektera människor och andra däggdjur samt insekter, och rubivirus, som enbart representeras av människans röda hund-virus (rubellavirus).
 10. läsida

  läsida, inom glacialgeologin den ojämna och ofta branta sidan av en rundhäll eller annan glaciärslipad bergknalle.