1. avsaltning

  avsaltning, demineralisering, operation varigenom mineralsalter avlägsnas ur livsmedel (speciellt vassle) och havsvatten.
 2. avsaluproduktion

  avsaluproduktion, varor som tillverkas för försäljning.
 3. avsalugröda

  avsalugröda, jordbruks- eller trädgårdsgröda som i motsats till husbehovsgröda (försörjningsgröda) är avsedd för försäljning.
 4. avsalta

  a`vsalta verb ~de ~t ORDLED: av--salt-ar SUBST.: avsaltande, avsaltning
  Svensk ordbok
 5. avsaknad

  a`vsaknad subst. ~en ORDLED: av--sakn-ad-en
  Svensk ordbok
 6. avsalu

  a`vsalu subst., ingen böjning ORDLED: av--salu
  Svensk ordbok
 7. avsats

  a`vsats subst. ~en ~er ORDLED: av--sats-en
  Svensk ordbok
 8. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 9. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 10. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.