1. avsaluproduktion

  avsaluproduktion, varor som tillverkas för försäljning.
 2. avsaltning

  avsaltning, demineralisering, operation varigenom mineralsalter avlägsnas ur livsmedel (speciellt vassle) och havsvatten.
 3. avsalugröda

  avsalugröda, jordbruks- eller trädgårdsgröda som i motsats till husbehovsgröda (försörjningsgröda) är avsedd för försäljning.
 4. avsalta

  a`vsalta verb ~de ~t ORDLED: av--salt-ar SUBST.: avsaltande, avsaltning
  Svensk ordbok
 5. avsaknad

  a`vsaknad subst. ~en ORDLED: av--sakn-ad-en
  Svensk ordbok
 6. avsalu

  a`vsalu subst., ingen böjning ORDLED: av--salu
  Svensk ordbok
 7. avsats

  a`vsats subst. ~en ~er ORDLED: av--sats-en
  Svensk ordbok
 8. avse

  a`vse verb avsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: av--ser SUBST.: avseende (till 3); avsikt (till 1)
  Svensk ordbok
 9. influenslinje

  influenslinje, kurva (funktion) som visar ”verkan” av en rörlig, koncentrerad last på en balk.
 10. sexuell

  sexuell, som avser sexualitet.