1. sadhu

  sadhu, sādhu, helig man i Indien, främst en kringvandrande asket eller eremit som avsagt sig det sociala livet.
 2. uniform

  uniform, likformig, i regler fastställd tjänstedräkt för en bestämd samhällsgrupp.
 3. Mikael I

  Mikael I, Dom Miguel, 1802–66, kung av Portugal 1828–34, son till Johan  VI.
 4. Seretse Khama

  Khama, Sir Seretse, 1921–80, botswansk politiker, president från 1966.

 5. Bägge Sicilierna

  Bägge Sicilierna, benämning på statsbildningar som vid skilda tillfällen från medeltid till 1860 förenade södra delen av det italienska fastlandet med Sicilien.
 6. Tamm

  Tamm, släkt som härstammar från sedermera bruksägaren Per Tham ( 1774–1856) på Österby i Uppland, vilken som oppositionsman på riksdagen 1800 avsagt sig adelskapet och ändrat stavningen till Tamm.
 7. Bernard Cazeneuve

  Cazeneuve, Bernardfödd 1963, fransk politiker (socialist), premiärminister 2016–17.

 8. Per Bolund

  Bolund, Per, född 1971, politiker (miljöpartist), riksdagsledamot 2006–10 och sedan 2011, språkrör sedan 2019.

 9. Kristina Winberg

  Winberg, Kristina, född 1965, politiker (sverigedemokrat), ledamot av Europaparlamentet 2014–19.

 10. suveränitet

  suveränitetär ett begrepp inom juridik och folkrätt som betyder att en stat är fri att bestämma över sig själv och hur landet ska styras.