1. avsalugröda

  avsalugröda, jordbruks- eller trädgårdsgröda som i motsats till husbehovsgröda (försörjningsgröda) är avsedd för försäljning.
 2. avsaluproduktion

  avsaluproduktion, varor som tillverkas för försäljning.
 3. avsalu

  a`vsalu subst., ingen böjning ORDLED: av--salu
  Svensk ordbok
 4. pastörisering

  pastörisering, uppvärmning av livsmedel till en viss temperatur (under 100 °C) vid vilken sjukdomsalstrande (patogena) och produktförstörande mikroorganismer, som ej bildar sporer, dödas utan att livsmedlets övriga egenskaper nämnvärt förändras.
 5. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 6. laggning

  laggning, metod för tillverkning av träkärl, varvid väggarna utgörs av stavar, laggar, som hålls samman utvändigt av band i trä eller metall, invändigt av bottnen (eller bottnarna), som vilar i en skåra ( krös eller lagg) längs kanten på stavarnas insida.
 7. brännvin

  brännvin kallades ursprungligen, på 1400- och 1500-talen, sprit som åstadkommits genom destillation (”bränning”) av vin, dvs. vad som i dag benämns eau-de-vie (däribland cognac), brandy osv.
 8. samiskt konsthantverk

  samiskt konsthantverk, modern slöjd- och konsthantverksproduktion för avsalu, med utgångspunkt i den traditionella sameslöjden och utövad av sameslöjdare utbildade vid t.ex. Konstfackskolan (Stockholm) eller Samernas folkhögskola (Jokkmokk).
 9. lovikkavantar

  lovikkavantar, tumvantar från byn Lovikka i Norrbotten.
 10. shakers

  shakers, religiös, konservativ och strängt asketisk rörelse, bildad av radikala kväkare i Manchester, England, i början av 1700-talet.