1. avse

  a`vse verb avsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: av--ser SUBST.: avseende (till 3); avsikt (till 1)
  Svensk ordbok
 2. sexuell

  sexuell, som avser sexualitet.
 3. sekretorisk

  sekretorisk, som avser sekretion.
 4. andinsk

  andinsk, som avser bergskedjesystemet Anderna.
 5. influenslinje

  influenslinje, kurva (funktion) som visar ”verkan” av en rörlig, koncentrerad last på en balk.
 6. anglosaxisk

  anglosaxisk, som avser anglosaxare eller engelskspråkiga länder.
 7. viral

  viral, inom mikrobiologin, som avser virus eller virussjukdom.
 8. typsnitt

  typsnitt, teckensnitt, grafisk term för en uppsättning av ett alfabets bokstäver, siffror och andra tecken som givits en enhetlig formgivning.
 9. Forum Romanum

  Forum Romanum (latin, ’det romerska torget’), benämning på dalsänkan mellan kullarna Palatinen, Velia och Capitolium i Rom, ca 500 m från Tibern.
 10. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.