1. avsevärd

  a`vsevärd adj. avsevärt ORDLED: av--se-värd
  Svensk ordbok
 2. vindros

  vindros, figur som visar hur ofta olika vindriktningar förekommer på en plats.
 3. coloradobagge

  coloradobagge, koloradobagge, koloradoskalbagge, Leptinotarsa decemlineata, art i skalbaggsfamiljen bladbaggar som är inhemsk i Mexico.
 4. krasseväxter

  krasseväxter, Tropaeolaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 90 arter klättrande örter hemmahörande i Central- och Sydamerika.

 5. Ugnen

  Ugnen, Fornax, föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen.
 6. rustning

  rustning, skyddsvapen, som består av hjälm och olika kroppsskydd för bål och lemmar.
 7. Josef Jungmann

  Jungmann, Josef, 1773–1847, tjeckisk språkforskare och författare som haft avsevärd betydelse för det tjeckiska litteraturspråkets utveckling.
 8. reservvaluta

  reservvaluta, valuta som centralbankerna är villiga att hålla i sina valutareserver och som används inom en avsevärd del av den internationella handeln.
 9. myr

  myr, våtmark med torvbildning (jämför torvmark).
 10. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.