1. basidsvampar

  basidsvampar, basidiesvampar, basidiomyceter, Basidiomycota, fylum svampar som omfattar ca 32 000 kända arter.
 2. Bentley

  Bentley ®, brittisk bil tillverkad från 1920 av Bentley Motors Ltd., som efter ekonomiska svårigheter köptes av Rolls-Royce Ltd. 1931.
 3. Mari

  Mari, forntida stad vid Eufrat, nuvarande Tall Hariri i östra Syrien.
 4. karpartade fiskar

  karpartade fiskar, Cypriniformes, ordning benfiskar med de sex familjerna karpfiskar, Psilorhynchidae, grönlingsfiskar, nissögefiskar, algätare och sugkarpar med tillsammans över 2 500 arter.
 5. alluvialkon

  alluvialkon, konformad avlagring av lösa sediment som förts med ett vattendrag i en smal, brant dalgång och avsatts där det mynnar i en bred dal.
 6. frösnäppor

  frösnäppor, Thinocoridae, familj vadarfåglar med fyra arter i Sydamerikas bergstrakter.
 7. tornsilo

  tornsilo, typ av silo, vanligen cylindrisk och med en höjd avsevärt större än dess största tvärmått.
 8. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 9. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 10. rundmaskar

  rundmaskar, nematoder, Nematoda, stam säckmaskar som har världsvid utbredning och omfattar ca 20 000 beskrivna arter, varav ca 1 050 i Sverige; det verkliga artantalet antas dock vara flera gånger större.