1. avskiljande

  avskiljande, inom juridiken åtgärd varigenom pengar eller varor som mottagits för annans räkning med redovisningsskyldighet skiljs från mottagarens egna tillgångar, så att den redovisningsberättigade kan bli skyddad vid den redovisningsskyldiges konkurs m.m.
 2. segregation

  segregation, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper.
 3. avskiljning

  avskiljning, inom kemiteknik avlägsnande av komponenter (ofta små mängder) ur en blandning.
 4. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 5. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 6. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 7. hijab

  hijab, ḥijāb, i Koranen använt som beteckning för bl.a. ett ”förhänge” som avskiljer Muhammeds hustrur från andra troende (vers 33:53).
 8. mellangärde

  mellangärde, diafragma , en uppåtvälvd muskel–senplatta som bildar skiljevägg mellan bröst- och bukhåla.
 9. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 10. fällning

  fällning är ett svårlösligt ämne som kan uppstå när två lösningar blandas.