1. avskilja

  a`vskilja verb avskilde avskilt, pres. avskiljer ORDLED: av--skilj-er SUBST.: avskiljande, avskiljning
  Svensk ordbok
 2. avskiljande

  avskiljande, inom juridiken åtgärd varigenom pengar eller varor som mottagits för annans räkning med redovisningsskyldighet skiljs från mottagarens egna tillgångar, så att den redovisningsberättigade kan bli skyddad vid den redovisningsskyldiges konkurs m.m.
 3. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 4. sekant

  sekant, matematisk term för en rät linje som skär en kurva.
 5. aerosolfilter

  aerosolfilter, filter (av t.ex glas-, cellulosa- eller asbestfiber) som används för att avskilja partiklar ur en aerosol.
 6. secansfunktionen

  secansfunktionen, den trigonometriska funktionen
  sec  x = 1/cos  x.
 7. kokvattenreaktor

  kokvattenreaktor, BWR, engelska Boiling Water Reactor, kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten som bringas till kokning vid strömningen genom reaktorhärden.
 8. kyrkoinvigning

  kyrkoinvigning, ceremoni varigenom en nybyggd kyrka avskiljs för sakralt bruk.
 9. slangfilter

  slangfilter, textilfilter som används för att ur luft eller gaser avskilja partiklar i storleksordningen 0,3–10 μm.
 10. isolering

  isolering, inom mikrobiologin detsamma som renodling.