1. avskilja

  a`vskilja verb avskilde avskilt, pres. avskiljer ORDLED: av--skilj-er SUBST.: avskiljande, avskiljning
  Svensk ordbok
 2. segregation

  segregation, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper.
 3. avskiljande

  avskiljande, inom juridiken åtgärd varigenom pengar eller varor som mottagits för annans räkning med redovisningsskyldighet skiljs från mottagarens egna tillgångar, så att den redovisningsberättigade kan bli skyddad vid den redovisningsskyldiges konkurs m.m.
 4. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 5. fällning

  fällning är ett svårlösligt ämne som kan uppstå när två lösningar blandas.
 6. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 7. intron

  intron, del av en gen hos högre celler vilken inte innehåller information om ett proteins uppbyggnad.
 8. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 9. kokvattenreaktor

  kokvattenreaktor, BWR, engelska Boiling Water Reactor, kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten som bringas till kokning vid strömningen genom reaktorhärden.
 10. sedimentation

  sedimentation, sedimentering, metod eller teknik för avskiljande av i vätska uppslammade partiklar.