1. avsky

  1a`vsky verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: av--skyr SUBST.: avsky
  Svensk ordbok
 2. avsky

  2a`vsky subst. ~n ORDLED: av--skyn
  Svensk ordbok
 3. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.
 4. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 5. patos

  patos, lidelse, högstämda känslor, som en skådespelare, talare eller diktare uttrycker och söker väcka hos publiken med röst och åtbörder respektive med ordval och andra stilmedel.
 6. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 7. avskyvärd

  a`vskyvärd adj. avskyvärt ORDLED: av-sky--värd
  Svensk ordbok
 8. Förvandlingen

  Förvandlingen, novell av den tjeckiske (tyskspråkige) författaren Franz Kafka, först publicerad i den litterära tidskriften Weisse Blätter i oktober 1915.

 9. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 10. verb

  verb är en ordklass.