1. avslå

  a`vslå verb avslog avslagit avslagen avslagna, pres. ~r ORDLED: av--slag-it SUBST.: avslående; avslag (till 1)
  Svensk ordbok
 2. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 3. patenträtt

  patenträtt, det rättsliga skyddet för patent.

 4. incidensfråga

  incidensfråga, fråga av processuell karaktär under en rättegång som har sådan principiell betydelse för part eller tredje man att ett beslut i frågan får överklagas särskilt och inte endast i samband med ett överklagande av själva domen.
 5. korgen

  korgen, i uttrycket ge eller få korgen, avslå eller få avslag på ett frieri, och liknande uttryck är på svenska kända sedan början av 1600-talet och finns, utom i Skandinavien, i Tyskland och Nederländerna, där det även funnits en sed att en flicka tackade nej till ett giftermålserbjudande genom att ge friaren en bottenlös korg eller stjälpa den över hans huvud.
 6. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 7. förkasta

  förkas´ta verb ~de ~t ORDLED: för-kast-ar SUBST.: förkastande; förkastelse
  Svensk ordbok
 8. avvärja

  a`vvärja verb avvärjde avvärjt, pres. avvärjer ORDLED: av--värj-er SUBST.: avvärjande, avvärjning
  Svensk ordbok
 9. erbjudande

  erbjudande [e`r- el. ä`r-] subst. ~t ~n ORDLED: er-bjud-and-et
  Svensk ordbok
 10. avstyrka

  a`vstyrka verb avstyrkte avstyrkt, pres. avstyrker ORDLED: av--styrk-er SUBST.: avstyrkande; avstyrkan
  Svensk ordbok