1. avsluta

  2a`vsluta verb avslöt avslutit avsluten avslutna, pres. avsluter ORDLED: av--slut-er SUBST.: avslutande; avslut
  Svensk ordbok
 2. avsluta

  1a`vsluta verb ~de ~t ORDLED: av--slut-ar SUBST.: avslutande, avslutning; avslut (till 2)
  Svensk ordbok
 3. avslut

  avslut, inom ekonomin term som används när köpare och säljare i en affärsuppgörelse kommit överens om pris och övriga villkor samt om att genomföra transaktionen.
 4. avslut

  a`vslut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--slut-et
  Svensk ordbok
 5. Gottfried Semper

  Semper, Gottfried, 1803–79, tysk arkitekt och teoretiker, professor vid konstakademin i Dresden 1834–49 och vid tekniska högskolan i Zürich 1855–70.
 6. Daley Thompson

  Thompson [tɔmpsən], Francis Morgan ( Daley), född 1958, brittisk friidrottare.
 7. coleopter

  coleopter, luftfarkost med cirkulär vinge som omsluter en centralt placerad flygkropp.
 8. Pernilla Wiberg

  Pernilla Wiberg är den framgångsrikaste svenska utförsåkaren på skidor efter Ingemar Stenmark.
 9. radband

  radband är ett band med kulor som man använder när man ber.
 10. Guarino Guarini

  Guarini, Guarino, 1624–83, italiensk arkitekt, matematiker och filosof.