1. avsluta

  2a`vsluta verb avslöt avslutit avsluten avslutna, pres. avsluter ORDLED: av--slut-er SUBST.: avslutande; avslut
  Svensk ordbok
 2. avsluta

  1a`vsluta verb ~de ~t ORDLED: av--slut-ar SUBST.: avslutande, avslutning; avslut (till 2)
  Svensk ordbok
 3. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.
 4. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 5. Tanakh

  Tanakh, TaNaK, Tanach, judendomens heliga skrift (Gamla Testamentet för kristendomen).
 6. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 7. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 8. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 9. rabbin

  rabbin, titel på judisk församlingsanställd med uppgift att vara halakha-expert, rättskipare och förkunnare, ibland även ledare för en religiös skola (yeshiva).

 10. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.