1. avslutning

  a`vslutning subst. ~en ~ar ORDLED: av--slut-ning-en
  Svensk ordbok
 2. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 3. Hammurabi

  Hammurabi, troligen 1792–1750 f.Kr., kung av Babylon, son till företrädaren Sin-muballit.
 4. fred

  fred innebär i mer begränsad betydelse frånvaro av krig (negativ fred) och markerar således avslutningen på ett krig eller ett tillstånd mellan två krig.
 5. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 6. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 7. avslutningsvis

  a`vslutningsvis adv. ORDLED: av--slut-nings-vis
  Svensk ordbok
 8. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 9. disposition

  disposition betyder ordning eller fördelning.
 10. konfirmation

  konfirmation, kyrklig välsignelsehandling med anknytning till dopet, i vissa kyrkor en handling som bekräftar dopet.