1. avståndskraft

  avståndskraft, kraft som verkar på avstånd mellan kroppar.
 2. avstånd

  avstånd. Med avståndet mellan två punkter P och Q menas längden d av den rätlinjiga sträckan PQ mellan punkterna.
 3. astronomisk avståndsbestämning

  astronomisk avståndsbestämning, beräkning av avstånd mellan astronomiska objekt.
 4. avståndsmätning

  avståndsmätning, bestämning av storleken på längden mellan två punkter genom antingen direkt längdmätning eller indirekt genom användning av särskilda mätinstrument.
 5. avståndsindikator

  avståndsindikator, en typ av himlakropp som kan användas för avståndsbestämning till exempelvis en främmande galax.
 6. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 7. avstå

  a`vstå verb avstod ~tt, pres. ~r ORDLED: av--står SUBST.: avstående
  Svensk ordbok
 8. avståndsinstrument

  avståndsinstrument, ai, benämning inom militärtekniken på ett äldre instrument för avståndsbestämning som grundar sig på stereoskopi.
 9. avståndsmodul

  avståndsmodul, mått på avståndet till en himlakropp, företrädesvis en stjärna.
 10. avståndsbestämning

  avståndsbestämning, till andra himlakroppar, se astronomisk avståndsbestämning.