1. avstånd

  avstånd. Med avståndet mellan två punkter P och Q menas längden d av den rätlinjiga sträckan PQ mellan punkterna.
 2. avstånd

  a`vstånd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--stånd-et
  Svensk ordbok
 3. avståndskraft

  avståndskraft, kraft som verkar på avstånd mellan kroppar.
 4. avståndsmätning

  avståndsmätning, bestämning av storleken på längden mellan två punkter genom antingen direkt längdmätning eller indirekt genom användning av särskilda mätinstrument.
 5. avståndsmodul

  avståndsmodul, mått på avståndet till en himlakropp, företrädesvis en stjärna.
 6. avståndsbestämning

  avståndsbestämning, till andra himlakroppar, se astronomisk avståndsbestämning.
 7. avståndsinstrument

  avståndsinstrument, ai, benämning inom militärtekniken på ett äldre instrument för avståndsbestämning som grundar sig på stereoskopi.
 8. avståndsindikator

  avståndsindikator, en typ av himlakropp som kan användas för avståndsbestämning till exempelvis en främmande galax.
 9. avståndsverkan

  a`vståndsverkan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: av-stånds--verk-an
  Svensk ordbok
 10. avståndstagande

  a`vståndstagande subst. ~t ~n ORDLED: av-stånds--tag-and-et
  Svensk ordbok