1. avsteg

  a`vsteg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--steg-et
  Svensk ordbok
 2. frihandel

  frihandel, internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra bestämmelser.

 3. Tjernobylolyckan

  Tjernobylolyckan, allvarlig reaktorolycka 26 april 1986 i kärnkraftverket Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina.
 4. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 5. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 6. Woodrow Wilson

  Wilson, Woodrow, född 28 december 1856, död 3 februari 1924, amerikansk politiker (demokrat), president 1913–21.

 7. perestrojka

  perestrojka, benämning på det reformprogram som introducerades av den sovjetiske partichefen Michail Gorbatjov vid hans makttillträde 1985.
 8. Schengensamarbetet

  Schengensamarbetet, sammanfattande benämning på bl.a. det s.k. Schengenavtalet och den s.k. Schengenkonventionen.

 9. midsommarkrisen

  midsommarkrisen, benämning på Kungl. Maj:ts behandling av frågan om tillstånd för Engelbrechtdivisionen att transiteras med tåg från Norge, via Sverige, till Finland.

 10. dataskyddsförordningen

  dataskyddsförordningen, GDPR (engelska General Data Protection Regulation), förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter samt det fria flödet av sådana uppgifter.