1. avsyna

  a`vsyna verb ~de ~t ORDLED: av--syn-ar SUBST.: avsynande, avsyning
  Svensk ordbok
 2. avsynare

  a`vsynare subst. ~n äv. avsynarn, plur. ~, best. plur. avsynarna ORDLED: av--syn-ar-en
  Svensk ordbok
 3. synare

  sy`nare subst. ~n äv. synarn, plur. ~, best. plur. synarna ORDLED: syn-ar-en
  Svensk ordbok
 4. besiktiga

  besik´tiga verb ~de ~t ORDLED: be-sikt-ig-ar SUBST.: besiktigande
  Svensk ordbok