1. avtal

  avtal, ensidig eller ömsesidig utfästelse att utföra en viss prestation, t.ex. en överlåtelse av ett föremål eller utförande av en tjänst.
 2. avtalsfrihet

  avtalsfrihet, civilrättslig huvudprincip som innebär att var och en själv ska kunna bestämma om avtal ska ingås, med vem avtalet ska ingås och vilket innehåll avtalet ska ha.
 3. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.
 4. avtalslagen

  avtalslagen, förmögenhetsrättslig lag.
 5. avta

  a`vta äv. a`vtaga verb avtog avtagit avtagen avtagna, pres. avtar äv. avtager ORDLED: av--tag-it SUBST.: avtagande
  Svensk ordbok
 6. Bretton Woods-avtalet

  Bretton Woods-avtalet, avtal från 1944 rörande internationellt ekonomiskt samarbete.
 7. EU–Turkiet-avtalet

  EU–Turkiet-avtalet, överenskommelse om återtagande av migranter och flyktingar som anlänt till EU via Turkiet, antagen 2016.

 8. lagen om avtagande avkastning

  lagen om avtagande avkastning, nationalekonomisk term.
 9. avtalspreliminärer

  avtalspreliminärer, inom avtalsrätten en sammanfattande term för det som föregår det slutliga avtalet.
 10. avtalsvillkor

  avtalsvillkor, de villkor inom avtalsrätten som bestämmer avtalsparternas rättigheter och skyldigheter.