1. avtal

  avtal, ensidig eller ömsesidig utfästelse att utföra en viss prestation, t.ex. en överlåtelse av ett föremål eller utförande av en tjänst.
 2. avtalslagen

  avtalslagen, förmögenhetsrättslig lag.
 3. bilateralt avtal

  bilateralt avtal, överenskommelse mellan två stater, t.ex. ett handelsfördrag mellan Sverige och en annan stat.
 4. multilateralt avtal

  multilateralt avtal, mellanstatlig överenskommelse i skriftlig form (traktat) som innefattar flera avtalsparter (medan bilaterala avtal ingås mellan två stater).
 5. IT-avtal

  IT-avtal, avtal, framför allt standardavtal, som har till föremål IT-produkter och IT-tjänster, t.ex. datorer, datorprogram och datakommunikation.
 6. oneröst avtal

  oneröst avtal, avtal som innebär att båda parter tar på sig förpliktelser.
 7. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.
 8. avtal

  a`vtal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--tal-et
  Svensk ordbok
 9. avtalsvillkor

  avtalsvillkor, de villkor inom avtalsrätten som bestämmer avtalsparternas rättigheter och skyldigheter.
 10. avtalsfrihet

  avtalsfrihet, civilrättslig huvudprincip som innebär att var och en själv ska kunna bestämma om avtal ska ingås, med vem avtalet ska ingås och vilket innehåll avtalet ska ha.