1. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.
 2. löneförhandling

  löneförhandling, annat ord för avtalsförhandling.
 3. befattningsbeskrivning

  befattningsbeskrivning, uppräkning av de uppgifter som skall utföras av en viss tjänsteman (befattningshavare) samt av de kvalifikationer (utbildning och erfarenhet) som fordras för tjänsten.
 4. budgivning

  budgivning, det moment i avtalsförhandlingar då arbetsgivarrepresentanterna presenterar ett konkret förslag för löntagarrepresentanterna.
 5. lönerörelsen

  lönerörelsen, sammanfattande benämning på det komplex av avtalsförhandlingar som äger rum mellan olika parter på arbetsmarknaden för att sluta kollektivavtal för respektive avtalsområde.
 6. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Stockholm, till 2009 Svenska kyrkans församlingsförbund, arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.
 7. Kenth Pettersson

  Pettersson, Kenth, 1948–2007, generaldirektör för Arbetsmiljöverket (AV) 2001–07.
 8. ekonomisk utjämning

  ekonomisk utjämning, strävan att utjämna ekonomiska skillnader mellan människor.
 9. förhandlingsskyldighet

  förhandlingsskyldighet, skyldighet för part på arbetsmarknaden att förhandla med motparten.
 10. löneplan.

  löneplan. Fram till slutet av 1980-talet tillämpades inom offentlig verksamhet lönesystem med kollektiv lönesättning enligt ett antal olika löneplaner för olika löntagarkategorier.