1. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.
 2. löneförhandling

  löneförhandling, annat ord för avtalsförhandling.
 3. budgivning

  budgivning, det moment i avtalsförhandlingar då arbetsgivarrepresentanterna presenterar ett konkret förslag för löntagarrepresentanterna.
 4. befattningsbeskrivning

  befattningsbeskrivning, uppräkning av de uppgifter som skall utföras av en viss tjänsteman (befattningshavare) samt av de kvalifikationer (utbildning och erfarenhet) som fordras för tjänsten.
 5. lönerörelsen

  lönerörelsen, sammanfattande benämning på det komplex av avtalsförhandlingar som äger rum mellan olika parter på arbetsmarknaden för att sluta kollektivavtal för respektive avtalsområde.
 6. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Stockholm, till 2009 Svenska kyrkans församlingsförbund, arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.
 7. Kenth Pettersson

  Pettersson, Kenth, 1948–2007, generaldirektör för Arbetsmiljöverket (AV) 2001–07.
 8. ekonomisk utjämning

  ekonomisk utjämning, strävan att utjämna ekonomiska skillnader mellan människor.
 9. lokala förhandlingar

  lokala förhandlingar, företagsförhandlingar, avtalsförhandlingar om kollektivavtal mellan en enskild arbetsgivare (eller en lokal sammanslutning av arbetsgivare i samma bransch) och en lokal facklig organisation (eller den i stället behöriga fackliga organisationen).
 10. löneplan.

  löneplan. Fram till slutet av 1980-talet tillämpades inom offentlig verksamhet lönesystem med kollektiv lönesättning enligt ett antal olika löneplaner för olika löntagarkategorier.