1. avtappningsturbin

  avtappningsturbin, typ av flerstegig ångturbin, som kännetecknas av att en del av ångflödet efter att ha passerat ett visst antal steg i turbinen kan passera ut genom en ventilanordning och användas för andra ändamål, t.ex. för värmeproduktion i kemisk processindustri, medan återstoden av ångan fortsätter på normalt sätt genom turbinen.
 2. utskov

  utskov, avstängningsbar anordning i damm för reglerad avtappning av vatten; se utskovsdamm.
 3. bladlöss

  bladlöss, Aphidoidea, överfamilj i insektsordningen växtsugare.
 4. utskovsdamm

  utskovsdamm, den del av en jordfyllningsdamm eller betongdamm där öppningar finns för avbördning, avtappning, av vatten över eller genom dammen.
 5. blödning

  blödning, i kemitekniken: avtappning av delflöde från procesström av kemikalier.
 6. empyem

  empyem, varig inflammation i något av kroppens hålrum.
 7. Hammarbyleden

  Hammarbyleden, vattenled i Stockholm söder om Södermalm mellan Saltsjön och Mälaren, med sluss vid Skanstull; 5,6 km lång.
 8. dvärgstritar

  dvärgstritar, Cicadellidae , familj i insektsordningen växtsugare.
 9. tappningskatastrof

  tappningskatastrof, avtappning av ett större vattenområde med katastrofalt förlopp.
 10. Negev

  Negev, hebreiska Ha-Negev, triangelformat öken- och halvökenområde i södra Israel; 12 800 km2.