1. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 2. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 3. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 4. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 5. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.

 6. absurdism

  absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget.
 7. multipel skleros

  multipel skleros, MS, sclerosis disseminata, sjukdom där härdar (plack) av vävnadsförstöring uppstår i stor- och lillhjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och synnerverna.
 8. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 9. ackommodation

  ackommodation, anpassning till ändrade förhållanden.
 10. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.