1. avtryck

  avtryck, i paleontologin: den fossila avgjutning som skal och andra strukturer kan ha lämnat i ett sediment.
 2. avtryck

  avtryck, negativ av käkar och tänder som görs med speciella avtrycksmassor, t.ex. alginat.
 3. avtryck

  a`vtryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--tryck-et
  Svensk ordbok
 4. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 5. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 6. Archaeopteryx

  Archaeopteryx, som ibland kallas ”urfågeln”, var en fågel som levde för ungefär 150 miljoner år sedan.
 7. avtryckare

  a`vtryckare subst. ~n äv. avtryckarn, plur. ~, best. plur. avtryckarna ORDLED: av--tryck-ar-en
  Svensk ordbok
 8. möss

  möss, sammanfattande namn på mindre arter i gnagarfamiljen råttdjur.
 9. kilskrift

  kilskrift är en sorts skrift med tecken som är uppbyggda av trekantiga, smala kilar.
 10. fingeravtryck

  fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.