1. avtvå

    a`vtvå verb ~dde, ~tt el. avtvagit, pres. ~r ORDLED: av--tvår SUBST.: avtvående; avtvagning
    Svensk ordbok
  2. ablution

    ablution, liturgiskt bruk, bl.a. i katolska kyrkan, varvid prästen efter kommunionen sköljer nattvardskärlen och fingrarna som kommit i beröring med de invigda elementen.