1. avvänjning

  avvänjning, övergång från digivning (eller uppfödning med modersmjölksersättning) till annan uppfödning.
 2. avvänjning

  avvänjning, behandling som syftar till att bryta ett beroende av till exempel nikotin (rökavvänjning).

 3. avvänja

  a`vvänja verb avvande avvant, pres. avvänjer ORDLED: av--vänj-er SUBST.: avvänjande, avvänjning
  Svensk ordbok
 4. laktation

  laktation, bildning av mjölk i bröstkörtlarna.
 5. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

 6. idisslare

  idisslare, Ruminantia, underordning partåiga hovdjur som omfattar ca 160 arter.
 7. får

  får, Ovis, släkte slidhornsdjur med fem arter i bergsområden på norra halvklotet, bland annat argalifår, mufflonfår och tjockhornsfår.
 8. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.
 9. konvoj

  konvoj, ett antal handelsfartyg som framförs under skydd av örlogsfartyg.
 10. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.