1. avväpna

  a`vväpna verb ~de ~t ORDLED: av--väpn-ar SUBST.: avväpnande, avväpning
  Svensk ordbok
 2. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 3. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 4. SA

  SA, förkortning för Sturmabteilung (tyska, ’stormavdelning’), nazityskt halvmilitärt kampförbund, grundat 1921 för att skydda nazistiska möten och för att bekämpa främst kommunister på gator och torg.

 5. avväpnande

  a`vväpnande adj., ingen böjning ORDLED: av--väpn-ande
  Svensk ordbok
 6. Attac

  Attac, Association pour une Taxation des Transactions Financières pour l’Aide aux Citoyens (’Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner till medborgarnas väl’), internationell opinions- och proteströrelse.
 7. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 8. FARC

  FARC, FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (’Colombias väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén’), colombiansk gerilla grundad 1964, sedan 2017 politiskt parti vid namn Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

 9. fortsättningskriget

  fortsättningskriget, gängse benämning på kriget mellan Finland och Sovjetunionen juni 1941–september 1944.
 10. Hizbullah

  Hizbullah, Ḥizb Allāh, shiitisk islamistisk rörelse i Libanon, med nära förbindelser med Iran (jämför hizbullah).