1. avvärjningsstrid

  avvärjningsstrid, strid som syftar till att för längre tid hindra en fiende på marken att framtränga över en viss linje.
 2. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 3. rit

  rit, dels en sedvänja eller ett bruk med religiös eller magisk innebörd, som kan ingå i en kulthandling, dels en fastställd ordning för en ceremoni eller liknande förrättning (i vilka fall man ibland föredrar benämningen ritual).
 4. fälthare

  fälthare är en art i djurfamiljen harar och kaniner.
 5. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 6. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.

 7. Perikles

  Perikles, grekiska Periklēs, född ca 490, död 429 f.Kr., athensk statsman.
 8. avvärja

  a`vvärja verb avvärjde avvärjt, pres. avvärjer ORDLED: av--värj-er SUBST.: avvärjande, avvärjning
  Svensk ordbok
 9. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 10. häxprocesser

  häxprocesser, processer mot personer som ansågs bedriva trolldom.