1. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 2. manvarg

  manvarg, manhund, Chrysocyon brachyurus, art i familjen hunddjur.
 3. PER

  PER, protein efficiency ratio, mått på näringsvärdet hos proteiner i kosten.
 4. circovirus

  circovirus, Circoviridae , familj virus som omfattar tre virus.
 5. avvänja

  a`vvänja verb avvande avvant, pres. avvänjer ORDLED: av--vänj-er SUBST.: avvänjande, avvänjning
  Svensk ordbok