1. ax

  ax, den del av en nyckel som är så utformad att den svarar mot låsets tillhållare eller stift.
 2. ax

  ax, en av de enkla blomställningarna hos fröväxter.
 3. ax

  2ax subst. ~et ORDLED: ax-et
  Svensk ordbok
 4. ax

  1ax subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ax-et
  Svensk ordbok
 5. veten

  veten är en grupp gräsarter där man kan använda frukterna som mat.
 6. durumvete

  durumvete, hårdvete, makaronivete, Triticum turgidum ssp. durum (synonym T. durum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 7. ormtungor

  ormtungor, Ophioglossum, släkte ormtungeväxter med 40 fleråriga arter och närmast världsvid utbredning.
 8. råg

  råg, Secale, släkte gräs med tre arter, av vilka råg (S. cereale) är viktigast.

 9. ängsfräken

  ängsfräken, Equisetum pratense, art i familjen fräkenväxter.
 10. vilt emmervete

  vilt emmervete, vild emmer, vildemmer, Triticum turgidum ssp. dicoccoides (synonym T. dicoccoides), underart i växtfamiljen gräs, ibland betraktad som art.