1. ax

  ax, den del av en nyckel som är så utformad att den svarar mot låsets tillhållare eller stift.
 2. ax

  ax, en av de enkla blomställningarna hos fröväxter.
 3. ax

  2ax subst. ~et ORDLED: ax-et
  Svensk ordbok
 4. ax

  1ax subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ax-et
  Svensk ordbok
 5. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.
 6. Emanuel Ax

  Ax, Emanuel, född 1949, amerikansk pianist, född i nuvarande Lviv i Ukraina i dåvarande Sovjetunionen.

 7. råg

  råg, Secale, släkte gräs med tre arter, av vilka råg (S. cereale) är viktigast.

 8. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 9. majs

  majs, Zea mays, art i växtfamiljen gräs.

 10. schibbolet

  schibbolet, shibboleth, språkvetenskaplig term med bibliskt ursprung.