1. Axel

  Axel, mansnamn, nordisk ombildning av det bibliska namnet Absalon ’fadern är välgång’.
 2. Axel Oxenstierna

  Oxenstierna, Axel, född 16 juni 1583, död 28 augusti 1654, greve, statsman; jämför släktartikel Oxenstierna.
 3. axel

  axel, en vanligen roterande och cylindrisk maskindel, avsedd att ta upp belastningar (hjulaxlar) och/eller överföra roterande rörelser mellan olika delar i t.ex. en motor (kardanaxlar).
 4. axel

  axel, inom matematiken: benämning på vissa räta linjer eller sträckor, t.ex. koordinataxel, symmetriaxel, rotationsaxel, storaxel, lillaxel.
 5. axelmakterna

  axelmakterna, i egentlig mening benämning på Tyskland och Italien 1936–43, i vidare mening även på länder förbundna med dessa gentemot de allierade under andra världskriget: Bulgarien, Finland, Japan, Rumänien och Slovakien.
 6. Erik Axel Karlfeldt

  Karlfeldt, Erik Axel, född 20 juli 1864, död 8 april 1931, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1904 (ständig sekreterare från 1913), Nobelpristagare (postumt) 1931.
 7. Axel (von) Fersen

  (von) Fersen, Axel, d.y., född 4 september 1755, död 20 juni 1810, greve, militär, diplomat och ämbetsman; jämför släktartikel von Fersen.
 8. Axel

  Axel, hopp i konståkning på skridsko, se Axel Paulsen-hopp.
 9. axel

  axel, anatomisk benämning på armens vidfästning vid skuldergördeln.
 10. axel

  axel, inom arkitekturen, stads- och landskapsplaneringen: en tänkt mittlinje kring vilken byggnader, byggnadselement, gator, torg eller planteringar är symmetriskt grupperade.