1. råg

  råg, Secale, släkte gräs med tre arter, av vilka råg (S. cereale) är viktigast.

 2. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 3. veten

  veten är en grupp gräsarter där man kan använda frukterna som mat.
 4. speltvete

  speltvete, spelt, dinkel, fuldinkel, sandvete, Triticum aestivum ssp. spelta (synonym T. spelta), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 5. fräkenväxter

  fräkenväxter, Sphenophyta, division växter med ca 30 nu levande arter.
 6. sädesslag

  sädesslag är olika slags gräs som har frön som används som föda.
 7. ax

  ax, en av de enkla blomställningarna hos fröväxter.
 8. ananas

  ananas, Ananas comosus, art i familjen ananasväxter.
 9. snip

  snip, ullsäv, Scirpus hudsonianus (synonymer Scirpus trichophorum och Trichophorum alpinum), art i växtfamiljen halvgräs.
 10. stagg

  stagg, Nardus stricta , art i växtfamiljen gräs.