1. axill

  axill, armhåla, hålrum beläget strax under axelleden, innehållande nervflätan till armen samt blodkärl och lymfkörtlar.
 2. axill

  axill, bladveck, hos växter vinkeln mellan ett blads ovansida och den stam bladet utgår från.
 3. axill

  axill´ subst. ~en ~er ORDLED: ax-ill-en
  Svensk ordbok
 4. axillärknopp

  axillärknopp, knopp i axill.
 5. bladveck

  bladveck, se axill.
 6. armhåla

  ar`mhåla subst. ~n armhålor ORDLED: arm--hål-an
  Svensk ordbok
 7. bladveck

  bla`dveck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blad--veck-et
  Svensk ordbok
 8. axel

  ax´el subst. ~n axlar ORDLED: axl-ar
  Svensk ordbok