1. axon

  axon, det utåtledande utskottet från en nervcell, i längd varierande från någon millimeter till ca 1 m.
 2. axonometri

  axonometri, ritmetod där ett föremåls läge och utsträckning relateras till ett treaxligt rätvinkligt koordinatsystem och avbildas genom någon projektionsmetod på ritningsytan.
 3. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 4. axonal transport

  axonal transport, förflyttning av material i axoner, orsakad av nervcellernas normala livsfunktioner.
 5. nervtråd

  nervtråd, nervfiber , benämning på nervcellens långa utskott (axon); även benämning på nerv.
 6. multipel skleros

  multipel skleros, MS, sclerosis disseminata, sjukdom där härdar (plack) av vävnadsförstöring uppstår i stor- och lillhjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och synnerverna.
 7. dendrit

  dendrit, kort, förgrenat utskott från en nervcell, vilket fungerar som mottagare för inkommande impulser.
 8. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 9. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 10. synaps

  synaps är ett ställe där en nervcell kontaktar en annan cell.